Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy...

Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy theo thói quen.
-
Sanity is only that which is within the frame of reference of conventional thought.
"Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy theo thói quen. - Sanity is only that which is within the frame of reference of conventional thought."
Danh ngôn hạnh phúc Erich Fromm
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận