Sự lặp đi lặp lại là thực tế và tính nghiêm túc của cuộc...

Sự lặp đi lặp lại là thực tế và tính nghiêm túc của cuộc sống.
Repetition is the reality and the seriousness of life.
"Sự lặp đi lặp lại là thực tế và tính nghiêm túc của cuộc sống. Repetition is the reality and the seriousness of life."
Danh ngôn cuộc sống Soren Kierkegaard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận