Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể Modesty is the conscience of...

Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể.
-
Modesty is the conscience of the body.
"Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể. - Modesty is the conscience of the body."
Danh ngôn tính cách Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận