Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời...

Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.
"Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận