Strive not to be a success but rather to be of value Đừng phấn...

Strive not to be a success, but rather to be of value. 
 Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
"Strive not to be a success, but rather to be of value. Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích."
Danh ngôn sự nghiệp Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận