Sống là điều hiếm thấy nhất trên thế gian Phần lớn người đời chỉ...

Sống là điều hiếm thấy nhất trên thế gian. Phần lớn người đời chỉ tồn tại mà thôi.
To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.
"Sống là điều hiếm thấy nhất trên thế gian. Phần lớn người đời chỉ tồn tại mà thôi. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."
Danh ngôn cuộc sống Oscar Wilde
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận