Số phận không ngẫu nhiên mà là tất nhiên nó giấu trong tính cách...

Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn.
"Số phận không ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn."
Danh ngôn tính cách Akutawa Ryunosuke (Nhật)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận