Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất vì người đã chết chẳng...

Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn.
-
The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead.
"Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn. - The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead."
Danh ngôn hài hước Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận