Sinh sự thì sự sinh, bớt việc thì việc bớt – (Kinh Dịch)

Sinh sự thì sự sinh, bớt việc thì việc bớt – (Kinh Dịch)
"Sinh sự thì sự sinh, bớt việc thì việc bớt – (Kinh Dịch)"
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận