Sếp cũng như bồ, không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm.

Sếp cũng như bồ, không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm.
"Sếp cũng như bồ, không được thỏa mãn thì sẽ rất nguy hiểm."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận