Sau sự vội vã là sự hối hận.

Sau sự vội vã là sự hối hận.
"Sau sự vội vã là sự hối hận."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận