Sau sự vội vã là sự hối hận.

Sau sự vội vã là sự hối hận.
"Sau sự vội vã là sự hối hận."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập

Thêm nội dung

Xem thêm >