Sau khi lớn lên ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang không tùy...

Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy.
"Sau khi lớn lên, ít nhiều chúng ta đều đang ngụy trang, không tùy tiện bộc lộ niềm vui, nỗi buồn của mình, tất cả đều như vậy."
Danh ngôn cuộc sống Năm tháng vội vàng - Cửu Dạ Hồi

Thêm nội dung

Xem thêm >