Sáo đói thì sáo ăn đa Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn...

Sáo đói thì sáo ăn đa, 
  Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn.
"Sáo đói thì sáo ăn đa, Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận