Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ...

Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định.
-
Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all.
"Quyết đoán là một tính cách của những người đàn ông và phụ nữ năng động. Quyết định nào cũng hơn là không có quyết định. - Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all."
Danh ngôn sự nghiệp Brian Tracy
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận