Quay đầu là bờ … Ai ngờ là Thái Bình Dương.

Quay đầu là bờ … Ai ngờ là Thái Bình Dương.
"Quay đầu là bờ … Ai ngờ là Thái Bình Dương."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận