Phụ nữ đồng bóng đến nỗi bạn sẽ không bao giờ biết được họ...

Phụ nữ đồng bóng đến nỗi bạn sẽ không bao giờ biết được họ muốn nói gì. Họ bảo Không trong khi ý họ là Có, và khiến đàn ông phát điên chỉ để giải khuây.
-
Girls are so queer you never know what they mean. They say No when they mean Yes, and drive a man out of his wits for the fun of it.
"Phụ nữ đồng bóng đến nỗi bạn sẽ không bao giờ biết được họ muốn nói gì. Họ bảo Không trong khi ý họ là Có, và khiến đàn ông phát điên chỉ để giải khuây. - Girls are so queer you never know what they mean. They say No when they mean Yes, and drive a man out of his wits for the fun of it."
Danh ngôn phụ nữ Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận