Phần quan trọng nhất của cuộc sống không phải là sống mà là nghiền...

Phần quan trọng nhất của cuộc sống không phải là sống mà là nghiền ngẫm về nó.
The most important part of living is not the living but the pondering upon it.
"Phần quan trọng nhất của cuộc sống không phải là sống mà là nghiền ngẫm về nó. The most important part of living is not the living but the pondering upon it."
Danh ngôn cuộc sống Sinclair Lewis
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận