Ở đây gần bạn gần thầy Có công mài sắt có ngày nên kim...

Ở đây gần bạn gần thầy
 Có công mài sắt có ngày nên kim.
"Ở đây gần bạn gần thầy Có công mài sắt có ngày nên kim."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận