Nước không đọng lại trên núi cao người cao thượng không chất chứa nỗi...

Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn.
"Nước không đọng lại trên núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi căm hờn."
Danh ngôn tính cách Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận