Nói dối giết chết tình yêu Nhưng nói thật thì lại càng làm nó...

Nói dối giết chết tình yêu. Nhưng nói thật thì lại càng làm nó chết nhanh hơn.
"Nói dối giết chết tình yêu. Nhưng nói thật thì lại càng làm nó chết nhanh hơn."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận