Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái...

Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
-
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.
"Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ. - The pain of parting is nothing to the joy of meeting again."
Danh ngôn hạnh phúc Charles Dickens
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận