Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp Great ideas originate in the...

Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp.
-
Great ideas originate in the muscles.
"Những ý tưởng lớn bắt nguồn từ cơ bắp. - Great ideas originate in the muscles."
Danh ngôn công việc Thomas Edison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận