Những vết thương mà chúng ta nhận và những vết thương mà chúng ta...

Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau.
-
The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales.
"Những vết thương mà chúng ta nhận, và những vết thương mà chúng ta gây ra ít khi nào nặng bằng nhau. - The injuries we do and the injuries we suffer are seldom weighed on the same scales."
Danh ngôn hạnh phúc Aesop
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận