Những tâm hồn thanh nhã không bao giờ sống chung được với những kẻ...

Những tâm hồn thanh nhã không bao giờ sống chung được với những kẻ thô tục tầm thường.
"Những tâm hồn thanh nhã không bao giờ sống chung được với những kẻ thô tục tầm thường."
Danh ngôn tính cách An Bel Bonnard
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận