Những người phụ nữ chỉ đi tìm kiếm sự bình đẳng với nam giới...

Những người phụ nữ chỉ đi tìm kiếm sự bình đẳng với nam giới, là những người thiếu tham vọng.
"Những người phụ nữ chỉ đi tìm kiếm sự bình đẳng với nam giới, là những người thiếu tham vọng."
Danh ngôn phụ nữ Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận