Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một...

Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?
-
But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?
"Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta? - But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?"
Danh ngôn hạnh phúc Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận