Nhưng cuối cùng người ta cần nhiều can đảm để sống hơn là để...

Nhưng cuối cùng, người ta cần nhiều can đảm để sống hơn là để tự sát.
-
But in the end one needs more courage to live than to kill himself.
"Nhưng cuối cùng, người ta cần nhiều can đảm để sống hơn là để tự sát. - But in the end one needs more courage to live than to kill himself."
Danh ngôn tính cách Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận