Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả nóng bức đói khát...

Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, đói, khát trên sa mạc đầy cát; sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con người vượt qua mọi hiểm họa.
-
As a camel beareth labor, and heat, and hunger, and thirst, through deserts of sand, and fainteth not; so the fortitude of a man shall sustain him through all perils.
"Như lạc đà không hề uể oải dù vất vả, nóng bức, đói, khát trên sa mạc đầy cát; sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con người vượt qua mọi hiểm họa. - As a camel beareth labor, and heat, and hunger, and thirst, through deserts of sand, and fainteth not; so the fortitude of a man shall sustain him through all perils."
Danh ngôn hành động Akhenaton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận