Nhu cầu tăng trưởng phát triển và thay đổi là điều cơ bản của...

Nhu cầu tăng trưởng, phát triển, và thay đổi, là điều cơ bản của cuộc sống.
The need for growth, for development, for change, is fundamental to life.
"Nhu cầu tăng trưởng, phát triển, và thay đổi, là điều cơ bản của cuộc sống. The need for growth, for development, for change, is fundamental to life."
Danh ngôn cuộc sống John Dewey
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận