Nhân nghĩa làm cao con người Tiền tài danh vọng làm nhục con người...

Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.
"Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người."
Danh ngôn sự nghiệp Euclide
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận