Nhà thơ là giác quan triết gia và trí tuệ của nhân loại Poets...

Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại.
-
Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity.
"Nhà thơ là giác quan, triết gia và trí tuệ của nhân loại. - Poets are the sense, philosophers the intelligence of humanity."
Danh ngôn Nghệ Thuật Samuel Beckett
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận