Người trước bắc cầu người sau theo dõi Người thì xông khói lời nói...

Người trước bắc cầu người sau theo dõi, 
  Người thì xông khói lời nói xông nhang.
  Chùa nát thì có Bụt vàng,
  Tuy rằng miếu đổ Thành Hoàng vẫn thiêng.
"Người trước bắc cầu người sau theo dõi, Người thì xông khói lời nói xông nhang. Chùa nát thì có Bụt vàng, Tuy rằng miếu đổ Thành Hoàng vẫn thiêng."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận