Người thầy tầm thường tường thuật Người thầy tốt giải thích Người thầy giỏi...

Người thầy tầm thường tường thuật. Người thầy tốt giải thích. Người thầy giỏi thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng.
-
The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
"Người thầy tầm thường tường thuật. Người thầy tốt giải thích. Người thầy giỏi thể hiện. Người thầy vĩ đại truyền cảm hứng. - The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires."
Danh ngôn giáo dục William Arthur Ward
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận