Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí nhưng điều...

Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng: ý chí là sản phẩm của ham muốn.
-
It is said that desire is a product of the will, but the converse is in fact true: will is a product of desire.
"Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng: ý chí là sản phẩm của ham muốn. - It is said that desire is a product of the will, but the converse is in fact true: will is a product of desire."
Danh ngôn tính cách Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận