Người muốn gặt hái hạnh phúc của tự do như những người khác phải...

Người muốn gặt hái hạnh phúc của tự do, như những người khác, phải trải qua sự mệt mỏi để ủng hộ nó.
-
Those who expect to reap the blessings of freedom must, like men, undergo the fatigue of supporting it.
"Người muốn gặt hái hạnh phúc của tự do, như những người khác, phải trải qua sự mệt mỏi để ủng hộ nó. - Those who expect to reap the blessings of freedom must, like men, undergo the fatigue of supporting it."
Danh ngôn hạnh phúc Thomas Paine
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận