Người mà tính khí thất thường thì suốt đời không làm nên một việc...

Người mà tính khí thất thường thì suốt đời không làm nên một việc.
"Người mà tính khí thất thường thì suốt đời không làm nên một việc."
Danh ngôn công việc Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận