Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng bởi tất cả...

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.
-
He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.
"Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động. - He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor."
Danh ngôn công việc Menander
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận