Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa Người bi quan...

Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức đến nửa đêm để chắc rằng năm cũ đã qua.
 – Bill Vaughn
"Người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức đến nửa đêm để chắc rằng năm cũ đã qua. – Bill Vaughn"
Ngạn ngữ về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận