Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên...

Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên ngoài.
-
The man who has no inner-life is a slave to his surroundings.
"Người không có cuộc sống bên trong là nô lệ của môi trường bên ngoài. - The man who has no inner-life is a slave to his surroundings."
Danh ngôn tâm hồn Henri Frederic Amiel
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận