Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động không phải là do bẩm...

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.
-
A man is great by deeds, not by birth.
"Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. - A man is great by deeds, not by birth."
Danh ngôn đàn ông Chanakya
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận