Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có...

Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn anh ấy muốn.
-
A man should always consider how much he has more than he wants.
"Người đàn ông nên luôn xem xét bao nhiêu thứ anh ấy đã có hơn anh ấy muốn. - A man should always consider how much he has more than he wants."
Danh ngôn đàn ông Joseph Addison
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận