Người đàn ông nào cũng xứng đáng với người đàn bà đã chọn anh...

Người đàn ông nào cũng xứng đáng với người đàn bà đã chọn anh ta.
"Người đàn ông nào cũng xứng đáng với người đàn bà đã chọn anh ta."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận