Người đàn ông nào có thể vừa hôn mỹ nhân vừa lái xe an...

Người đàn ông nào có thể vừa hôn mỹ nhân vừa lái xe an toàn đơn giản là không dành cho nụ hôn sự tận tâm mà nó đáng được nhận.
-
Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves.
"Người đàn ông nào có thể vừa hôn mỹ nhân vừa lái xe an toàn đơn giản là không dành cho nụ hôn sự tận tâm mà nó đáng được nhận. - Any man who can drive safely while kissing a pretty girl is simply not giving the kiss the attention it deserves."
Danh ngôn đàn ông Albert Einstein
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận