Người đàn ông giống như quả ớt chỉ khi nếm mới thấy cái cay...

Người đàn ông giống như quả ớt, chỉ khi nếm mới thấy cái cay của nó.
"Người đàn ông giống như quả ớt, chỉ khi nếm mới thấy cái cay của nó."
Danh ngôn đàn ông Ngạn ngữ Nga
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận