Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc cảm xúc rằng chúng...

Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ.
-
The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain.
"Nghệ thuật lớn nhất của cuộc đời là cảm xúc, cảm xúc rằng chúng ta đang sống, dù có là sống trong đau khổ. - The great art of life is sensation, to feel that we exist, even in pain."
Danh ngôn tâm hồn Lord Byron
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận