Ngàn vàng không mua được tiếng cười.

Ngàn vàng không mua được tiếng cười.
"Ngàn vàng không mua được tiếng cười."
Danh ngôn hạnh phúc Ngạn ngữ Trung Quốc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận