Nếu việc kinh doanh của bạn không được đưa lên Internet thì việc kinh...

Nếu việc kinh doanh của bạn không được đưa lên Internet, thì việc kinh doanh của bạn sẽ sụp đổ.
If your business is not on the Internet, then your business will be out of business.
"Nếu việc kinh doanh của bạn không được đưa lên Internet, thì việc kinh doanh của bạn sẽ sụp đổ. If your business is not on the Internet, then your business will be out of business."
Danh ngôn kinh doanh Bill Gates
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận