Nếu tự tin ở bản thân bạn sẽ truyền niềm tin đến người khác...

Nếu tự tin ở bản thân, bạn sẽ truyền niềm tin đến người khác.
"Nếu tự tin ở bản thân, bạn sẽ truyền niềm tin đến người khác."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Đức

Thêm nội dung

Xem thêm >