Nếu ta không sợ ai cả thì ta đúng là kẻ đáng sợ nhất...

Nếu ta không sợ ai cả thì ta đúng là kẻ đáng sợ nhất trên đời.
"Nếu ta không sợ ai cả thì ta đúng là kẻ đáng sợ nhất trên đời."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận