Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.

Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
"Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận