Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.

Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu.
"Nếu không muốn nghe lời xấu thì đừng nói lời xấu."
Danh ngôn cuộc sống Ngạn ngữ Ả rập

Thêm nội dung

Xem thêm >